De Maarsdijk, Niekerk

In de tweede week van november zitten we aan de keukentafel van de familie Datema in Niekerk. Het is dit jaar alweer de achtste tafel van een biologische boer waar Henk van der Molen en ik aan de koffie met koek zitten. We kijken door een groot raam naar het zonovergoten weiland waar een moederkoe en kalf staan. Ger Datema vertelt twee uur lang  over het familiebedrijf aan de Maarsdijk, dat hij samen met zoon Wiliam en zijn vrouw  runt. Wat we in het weiland zien, is niet de normale praktijk: kalveren worden direct na de geboorte gescheiden van de moeder. Ook bij biologische boeren. Ger is begonnen met een experiment waarbij hij de kalveren langer bij de moeder houdt. “De kalveren lijken niet zoveel last te hebben van een vroege scheiding maar de het loeien van de moederkoeien gaat door merg en been“, vertelt Ger. Het bedrijf heeft nog een paar verrassingen zoals de mogelijkheid om te overnachten (B&B en camping) en achter de boerderij staan twee windmolens van het Gronings bedrijf EAZ. Dit bedrijf specialiseert zich in kleine molens (15 meter hoog) met houten wieken en windvaan die, in tegenstelling tot de grote windturbines van 100 meter hoog, bij iedereen wel in de smaak vallen. Uiteraard is de opbrengst lager dan die van de grote broers, gemiddeld  45.000 kW per jaar,  maar de twee bij de boerderij zijn voldoende om zelfvoorzienend te zijn.

Datema vertelt over de achteruitgang van de weidevogelstand. Toen ze in 1984 begonnen, waren er overal om de boerderij grutto’s,  kieviten, tureluur, scholeksters. Ondanks het feit dat hij nog ruim 5 hectare weidegrond heeft waar de vogels optimaal beschermd worden zijn de resultaten slecht. Henk en ik hebben dit afgelopen jaar tijdens onze rondgang vaker gehoord. Wel gaat het goed met de boerenzwaluwen en heeft hij afgelopen drie jaar steeds een paartje veldleeuweriken gehad.  Ook een sterk bedreigde vogelsoort.