Wat is natuurvoeding

Boerenbedrijven werden na de tweede wereldoorlog in snel tempo grootschalig en pasten intensief chemische middelen toe om tot een hoge productie voor een lage prijs te komen. Karakteristieke Nederlandse landschappen met hun natuurlijke rijkdom maakten plaats voor grote gewassen. Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen was zo groot dat bodem, kanalen en rivieren zwaar vervuilden. Tot overmaat van ramp werd ook de kwaliteit van de basisproducten vlak van smaak – en inderdaad: goedkoop.

Natuurvoeding was en is het contrapunt van de moderne revolutie in het produceren van voeding. De basisgedachte van een biologisch product is dat het product recht doet aan de pure kwaliteit van de ingrediënten en dat bij de productie het milieu niet is verontreinigt. De oorspronkelijke ingrediënten van de natuurvoeding komen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Voeding moest ‘natuurlijk’ zijn, zo min mogelijk bewerkt en gemaakt door een kleinschalige, milieuvriendelijk werkende boer/producent in de buurt.

In de biologische landbouw bepalen handboeken nu wat wel en niet mag. SKAL-Nederland controleert de bedrijven, paard en wagen zijn vervangen door tractoren en het gemiddelde bedrijf is in oppervlak gegroeid. Het boereninkomen van de bioboer is concurrerend met gangbaar. Biologische producten mogen inmiddels ook puur voor de smaak op de markt worden gemaakt (denk aan bonbons) en hoeven niet ‘volkoren’ te zijn. Ook de import van biologische producten uit het buitenland heeft een grote vlucht genomen. Gebleven is de basisgedachte: een biologisch product is een product dat recht doet aan de pure kwaliteit van de ingrediënten en vervuilt het milieu niet bij productie.