Op zoek naar een boer met weidevogelhart # 2

Op bezoek bij boer Boer

Enkele weken geleden was ik samen met partner in crime Henk van der Molen op bezoek bij Margriet en Arjen Boer, biologisch boeren in Enumatil, tussen Noordhorn en Lettelbert. In de polder vlakbij de Matsloot ligt boerderij Ande Niedijk waar zij hun Groningse blaarkoppen hebben. Een stevig koeienras dat zowel vlees als melk levert. Zijn oudste melkkoe is ruim dertien jaar, gemiddeld zijn ze negen jaar. Vergelijk dat met de gangbare Frisian-Holstein turbokoeien die veel melk leveren maar niet ouder worden dan vier à vijf jaar. Niet alleen gaan de melkkoeien lang mee maar ze hebben betrekkelijk weinig zorg nodig, de veearts wordt zelden gezien. En de ruime potstal levert genoeg vaste mest voor de 90 hectare grond. Biologische boeren hebben geen mestoverschot: men boert zo extensief dat er evenwicht is in de mestproductie en mineralenbehoefte van het gras of graan. Daarnaast levert de vaste mest een belangrijke bijdrage aan het hoge organische stofgehalte in de bodem en dat is een belangrijke graadmeter voor de vruchtbaarheid van de bodem. Bij Arjen Boer is dat ruim 15%, ‘schrikbarend’ hoog.

Caspar Jansen schrijft in de Volkskrant van 26 juli dat de droogte bij biologische boeren in de Alblasserwaard nauwelijks vat krijgt op het gras. Logisch, zegt bioboer Kees van Gaaien, door het rijke bodemleven en de goede structuur wortelen de kruiden en grassen veel dieper waardoor verdroging door watergebrek minder kans krijgt.

Maar we kwamen bij Arjen en Margriet terecht met de vraag of zijn landerijen geschikt zijn voor weidevogelbescherming. Arjen legt uit dat door de smalle kleilaag in de bovenste meter grond van de weilanden de grond in de zomer erg hard wordt waardoor grutto’s, kieviten, tureluurs etc. er geen insecten (larven) en wormen kunnen vinden.  Hij wil komende jaren de bovenlaag natter kunnen maken door afsluitbare duikers in de sloten te plaatsen. Voorlopig is het niet geschikt voor het nestelen van weidevogels.

Tijdens een gesprek met twee medewerkers van de Provincie die boeren helpen bij het omschakelen naar biologisch boeren  – de Provincie wil er in een paar jaar 1000 biologische landbouw hectare bij – hoorden we dat er momenteel 83 biologische boeren in de Provincie Groningen zijn. In de winkel hangt een kaart boven de groenteweegschaal waarop alle boeren met pinnetjes zijn aangegeven. De digitale versie volgt binnen een maand.