Prijsverhoging Demeter Eieren

Prijsverhoging Demeter eieren 2021

De pluimveehouders die onze biodynamische eieren leveren hebben de afgelopen jaren behoorlijk
geïnvesteerd in een betere keten, voor zowel kuikens, kippen, hanen als milieu. Daarom gaat de prijs
van hun eieren omhoog met circa 15%. Door deze kostenverhogingen zijn de pluimveehouders in
staat om belangrijke verbeteringen te realiseren op het gebied van diervriendelijkheid en milieu.

Rechtop vangen
Alle kippen worden voor transport voortaan rechtop gevangen en per 2 rechtop in kratten gezet. Dit
in plaats van de traditionele wijze waarbij meerdere kippen aan hun poten worden vastgehouden en
op de kop in kratten worden geplaatst. Deze methode is belangrijk voor het welzijn van de kippen en
beperkt stress tijdens laden en transport. Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals is hierbij
betrokken. Het tv-programma Zembla wil hier begin 2021 graag een uitzending over maken.

Meer regionaal voer
Het aandeel eigen of regionaal voer wordt verhoogd, waardoor minder voer uit het buitenland hoeft
te worden gehaald. Hier wordt de komende maanden stapsgewijs naartoe gewerkt, enerzijds omdat
de teelt en aanvoer van het voer tijd kost, anderzijds omdat de pluimveehouders een nieuw robuuster
kippenras willen ontwikkelen dat dit voer goed kan verwerken.

100% biologische kip
Door samenwerking met broederijen zijn alle kippen die Odin eieren leggen vanaf nu afkomstig van
100% biologische moederdieren.

Transportverpakking
De pluimveehouders hebben te maken met kostenverhogingen van de verpakkingen en van een
nieuw systeem van Europool-kratten, welke worden doorberekend in de prijs van de eieren.
Met deze uitleg hopen we de prijsverhoging inzichtelijk te hebben gemaakt. Verder willen onze
Demeter-pluimveehouders zich blijven ontwikkelen en investeren in het welzijn van de kippen en in
maatregelen om de impact op het milieu verder te verlagen. Met deze maatregelen zijn wij en de
pluimveehouders ervan overtuigd dat we samen op de goede weg zijn.

Bron: Odin