Op zoek naar een boer met weidevogelhart # 2

Deze week op bezoek bij Arjen Boer, biologisch boer in Enumatil. Arjen Boer heeft tweehonderd Groningse blaarkoppen, over twee boerderijen. De blaarkop, links achterop de foto, is een oud Nederlands ras dat zowel

melk- als vleeskoe is. Er zijn er zo’n drieduizend van in Nederland.

Hoewel de weilanden van Arjen laag liggen, is de kleine kleilaag op het veen snel droog en hard en, zonder actief het waterpeil te verhogen, ongeschikt voor weidevogels als kievit en grutto om te broeden. Arjen is van plan om door middel van afsluitbare duikers (watertunnels tussen

sloten) de grond in de zomer natter te maken. Door de rijke kruidenlaag in het gras, de vaste koemest is de bodem zeer rijk aan humus en is de hoeveelheid insecten groot. Belangrijk voor zwaluwen, graspiepers en veel andere vogels.